تاریخ : سه شنبه 21 شهريور 1396     |     کد : 91

اطلاعیه

برنامه دروس ترم 1-96

برنامه دروس دوره کارشناسی در ترم 1-96

دانشجویان عزیز 
برنامه دروس دوره کارشناسی در ترم 1-96
به تفکیک ترم در لینک های زیر قابل دسترسی است
ترم اول          ترم سوم          ترم پنجم          ترم هفتم


PDF چاپ چاپ