تاریخ : چهارشنبه 13 بهمن 1395     |     کد : 88

اطلاعیه

آزمایشگاه های ارائه شده

آزمایشگاه های ارائه شده در حذف و اضافه

آزمایشگاه های زیر در بازه حذف و اضافه ارائه شده اند:

1- ارائه درس آز مخابرات دیجیتال یکشنبه 17-19 دکتر شریفی.
2- ارائه آز اصول الکترونیک با کد 083314 دوشنبه 17-19 دکتر وفایی.
3- ارائه آز ماشین 1 با کد 081316 چهارشنبه 8-10 مهندس پاشایی

ضمنا برخی گروه های آزمایشگاهها که به حد نصاب نرسیده اند، حذف خواهند شد:

1- دانشجویانی که درس     آز ابزاردقیق را با گروه 1 (چهارشنبه) اخذ نموده اند در  بازه حذف و اضافه گروه خود را به 2  (یکشنبه) و در صورت کنتاکت به گروه 3 (شنبه) تغییر دهند


PDF چاپ چاپ