تاریخ : سه شنبه 5 بهمن 1395     |     کد : 87

اطلاعیه

مدیریت گروه برق

مدیریت جدید گروه برق

دانشجویان عزیز گروه برق:

  مدیر جدید گروه برق جناب آقای دکتر شجاع میباشند.
لذا در صورت نیاز، در ساعات مراجعه دانشجوئی به دفتر ایشان مراجعه نمائید


PDF چاپ چاپ