تاریخ : شنبه 2 بهمن 1395     |     کد : 86

اطلاعیه

انتخاب واحد پروژه

انتخاب واحد پروژه در ترم 952

دانشجویان عزیزی که در ترم 952 واحد پروژه را  انتخاب نموده اند، جهت نهایی کردن استاد راهنمای پروژه، اولویتهای خود را بصورت کتبی به گروه تحویل نمایند تا در فرصت حذف و اضافه گروه های انتخابی در صورت لزوم تصحیح شوند


PDF چاپ چاپ